رشته های موجود در دانشگاه اژه

۱- مهندسی عمران  

۲- مهندسی کامپیوتر 

۳- علوم کامپیوتر 

۴- مهندسی کشاورزی 

۵ - مهندسی مکانیک 

۶- مهندسی برق 

۷ - بیو مهندسی 

۸ - مهندسی چرم 

۹- مهندسی شیمی 

۱۰- مهندسی صنایع 

۱۱- ریاضی 

۱۲- فیزیک 

۱۳- شیمی 

۱۴- بیو کیمیا 

۱۵ - بیولوژی 

۱۶- آمار 

۱۷- تکنولوژی آب 

۱۸- حفاظت علفهای هرز 

۱۹- خاک 

۲۰- ماشن آلات کشاورزی 

۲۱- اقتصاد کشاورزی 

۲۲- معماری فضای سبز 

۲۳- محصولات آب 

۲۴- بیو تکنولوژی 

۲۵- علوم محیط زیست 

۲۶- علوم سلاحهای هسته ای 

۲۷- تاریخ طبیعت 

۲۸- روزنامه نگاری 

۲۹- روابط خلق 

۳۰- سینما و رادیو و تلوزیون 

۳۱- روابط مجازی 

۳۲- فلسفه 

۳۳- ادبیات زبان آلمانی  

۳۴- آرکئولوژی 

۳۵- جغرافی 

۳۶- تاریخ و دوره های قدیم 

۳۷- ادبیات زبان انگلیسی 

۳۸- روانشناسی 

۳۹- جامعه شناسی  

۴۰ - ادبیات زبان ترکی 

۴۱- تاریخ 

۴۲- تاریخ هنر 

۴۳- مترجمی 

۴۴- دندانپزشکی 

۴۵- پزشکی 

۴۶- داروسازی 

۴۷- علوم هوا و فضا 

۴۸- انرژی خورشیدی 

۴۹- تکنولوژی کلینیک 

۵۰- زبان شناسی ترکی 

 

لیست کامل تر دانشگاه ها در دفترچه راهنمای دانشگاه اژه موسسه کاوشگران موجود می باشد. برای دسترسی بهتر به لیست کاملتر از قسمت ارتباط با ما تماس حاصل نمایید.