رشته های موجود در دانشگاه کارادنیز

۱-  مهندسی پرورش ماهی

۲- مهندسی کامپیوتر 

۳- بیولوژی 

۴- علوم محیط زیست 

۵- دریانوردی 

۶- مهندسی برق 

۷- فیزیک 

۸- کشتی و مهندسی کشتی 

۹- مهندسی مکانیک 

۱۰- مهندسی معماری 

۱۱- آموزش ابتدائی 

۱۲- مهندسی عمران 

۱۳- آمار 

۱۴- مهندسی جغرافیا 

۱۵- مهندسی زمین شناسی 

۱۶- مهندسی ژئوفیزیک 

۱۷- مهندسی متالوژی 

۱۸- شیمی 

۱۹- ریاضی 

۲۰- مهندسی جنگل 

 

۲۱- معماری محیط سبز 

۲۲- شهرسازی 

۲۳- اقتصاد 

۲۴- مدیریت 

۲۵- روابط بین الملل 

۲۶- ادبیت زبان ترکی 

۲۷-زبانشناسی ترکی 

۲۸- روابط اقتصادی 

۲۹- امور مالی 

۳۰- موسیقی  

۳۱- تاریخ 

۳۲- تاریخ صنعت 

۳۳- تربیت بدنی 

۳۴- ادبیات زبان غربی 

۳۵- پزشکی 

۳۶- آناتومی 

۳۷- بیوکیمیا 

۳۸- فارماکلوژی 

۳۹- فیزیولوژی 

۴۰- میکروبیولوژی  

  

لیست کامل تر دانشگاه ها در دفترچه راهنمای دانشگاه موسسه کاوشگران موجود می باشد. برای دسترسی بهتر به لیست کاملتر از قسمت ارتباط با ما تماس حاصل نمایید.