رشته های موجود در دانشگاه آنکارا

۱- پزشکی 

۲- دندانپزشکی 

۳- بیو تکنولوژی 

۴- مهندسی کامپیوتر 

۴- مهندسی عمران 

۵- مهندسی مکانیک 

۶- مهندسی برق 

۷- مهندسی کشاورزی 

۸- علوم هوا و فضا 

۹- علفهای هرز 

۱۰- بیولوژی 

۱۱- اقتصاد خانه 

۱۲- تکنولوژی آب 

۱۳- مهندسی جنگل 

۱۴- مهندسی شیمی 

۱۵-آمار 

۱۶- شیمی 

۱۷- ریاضی 

۱۸- فیزیک 

۱۹- دامپزشکی 

۲۰- خاک 

۲۱- مهندسی زمین شناسی 

۲۲- مهندسی ژئوفیزیک 

۲۳- مهندسی صنایع غذایی 

۲۴- ماشین آلات کشاورزی 

۲۵- اقتصاد کشاورزی 

۲۶- زیان ترکی 

۲۷- روابط بین الملل 

۲۸- حقوق بین الملل 

۲۹- تاریخ 

۳۰- ادبیت زبان ترکی 

۳۱- زبانشناسی 

۳۲- آموزش ابتدایی 

۳۳- روانشناسی 

۳۴- علوم سلاحهای هسته ای 

۳۵- جغرافیا 

۳۶- حقوق 

۳۷- الهیات 

۳۸- مدیریت 

۳۹- دندانپزشکی 

۴۰- سینما رادیو و تلویزیون 

 

لیست کامل تر دانشگاه ها در دفترچه راهنمای دانشگاه موسسه کاوشگران موجود می باشد. برای دسترسی بهتر به لیست کاملتر از قسمت ارتباط با ما تماس حاصل نمایید.