چگونگی ارزشیابی نظام آموزشی مدارک تحصیلی

مقاطع تحصیلی در ترکیه همانند ایران, در رشته های غیرپزشکی, شامل دوره های فوق دیپلم, لیسانس, فوق لیسانس, دکترای تخصصی و در رشته های پزشکی شامل دکترای عمومی, تخصص و دامپزشکی می باشد. شرایط ارزیابی مدارک توسط سازمان علوم و تحقیقات به صورت زیر است.  

ادامه...