X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
شرایط پذیرش در آزمون پزشکی

آزمون تخصص پزشکی  

این آزمون هر ساله در دو نوبت در ماههای آوریل و سپتامبر در شهر آنکارا برگزار میشود و از دو قسمت آزمون زبان خارجی و آزمون علمی تشکیل شده است. هدف از آزمون زبان خارجی انتخاب داوطلبین واجد شرایط برای شرکت در ازمون علمی است. در آزمون زبان خارجی دانشجو میبایست از 100 امتیاز حداقل 60 امتیاز کسب کند و گرنه حق ورود به ازمون علمی را نخواهد داشت.آزمون در تاریخی که از سوی شورای آموزش عالی کشور ترکیه از طریق دفترچه راهنمای آزمون tus مشخص میشود ساعت 30/9 صبح برگزارخواهد شد و نتیجه آزمون فردای آنروز ساعت بصورت لیستی در محل برگزاری امتحان دردسترس داوطلبین قرار می گیرد. دانشجویانی که حد نصاب قبولی راکسب کرده اند وارد آزمون علمی خواهند شد که همان روز برگزار خواهد شد.  

آزمون زبان خارجی 

 آزمون زبان خارجی به دو گروه تقسیم می شود گروه اول. انگلیسی .فرانسه. آلمانی گروه دوم.اسپانیولی.ایتالیایی.روسی آزمون گروه اول بصورت تستی وگروه دوم بصورت تشریحی برگزار می شود و داوطلب میتوا ند یکی از 6 زبان خارجی را جهت آزمون انتخاب کند. درآزمون گروه اول متن ها یی به یکی از زبانهای انگلیسی فرانسه یا آلمانی / بسته به ترجیح دانشجو/ تنظیم شده است که پرسشهایی در قالب در مطلب بصورت تستی وبه زبان ترکی ارایه شده اند .در آزمون گروه دوم متنی متشکل از حدود200 کلمه به یکی از زبانهای اسپانیولی ایتالیایی یا روسی ارائه میشود که داوطلب باید آنرا به زبان ترکی ترجمه کند . نکته. قبولی این مرحله تا دو سال اءتبار دارد .چنانکه دانشجویی دراین امتحان حد نصاب قبولی را کسب کند جهت ورود به آزمون علمی تا دوسال از شرکت در آزمون زبان معاف می باشد . آزمون علمی هدف از آزمون علمی انتخاب دانشجویان واجد شرایط جهت ورود به دوره دستیاری در تخصص های مختلف پزشکی میباشد وبصورت تستی برگزار می شود . این آزمون حاوی 3 گروه سوال می باشد .  

 1. تستهای علوم پایه پزشکی نوع اول TTBT. 1  2. تستهای علوم پایه پزشکی نوع دوم TTBT. 2 3. تستهای کلینیک KTBT دانشجویان فارغ ا لتحصیل از دانشکده پزشکی به سوا لات TTBT .1 KTBT جواب خوا هند داد و دانشجویان فارغ ا لتحصیل از دیگر دانشکده ها سوا لات TTBT .1 TTBT.2 را جواب خواهند دا د . TTBT .1 بیوشیمی 20% میکروبیولوژی 20% پاتولوژی 20% فارماکولوژی 20% آناتومی 10% فیزیولوژی 6% جنین شناسی و بافت شناسی 4% TTBT.2 بیوشیمی 45% میکروبیولوژی 45% فیزیولوژی 5% جنین شناسی وبافت شناسی 5% KTBT داخلی 30% کودکان 30% جراحی 25% زنان و مامایی 15%