شرایط و تبصره های انتقال

تبصره 1: دانشجویانی که برای ادامه تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخل کشور پذیرفته می‌شوند موظف‌اند شهریه تحصیلی خود را طبق تعرفه‌های تعیین شده توسط دانشگاه پرداخت نمایند.
تبصره 2 : متقاضیانی که تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشند ، دانشجو محسوب نمی‌شوند و درخواست آنان مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.
تبصره 3 : درخواست انتقال به همراه مدارک لازم ، باید حداقل سه ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی که داوطلب قصد انتقال را دارد به معاونت دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
تبصره 4 : فقط مدارک تحصیلی رسمی که به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل دانشجو رسیده باشد ، مورد بررسی قرار می‌گیرد.


براساس موافقت اخیر جناب آقای دکتر توفیقی وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری ، حداقل واحدهای موردنیاز برای انتقال فرزندان سفرا ، کارکنان و مأموران وزارت امورخارجه در خارج از کشور در دوره کارشناسی به 24 واحد ترمی یا معادل آن در یکسال تحصیلی تقلیل یافــت. بنابراین این قبیل متقاضیان می بایست حداقل 24 واحد درسی و یا معادل آن را در یکسال تحصیلی با معدل کل حداقل 5/2 از 4 یا معادل آن در دانشگاه معتبر خارج از کشور بگذرانند.
ضمناً ، درمورد متقاضیانی که دوره پیش دانشگاهی را در ایران و یا در خارج از کشور نگذرانده و مستقیماً وارد دانشگاه خارج از کشور شده اند ، لازمست حداقل 24 واحد درسی دیگر و یا معادل آن را در یکسال تحصیلی ، علاوه بر واحدهای مورد نیاز برای انتقال در دانشگاه معتبر خارج از کشور با معدل کل حداقل 5/2 از 4 بگذرانند تا 24 واحد از کل واحدهای گذرانده شده توسط وزارت آموزش و پرورش در ایران برای ارزیابی مدرک .پیش دانشگاهی کسر و معــادل گواهینامـــه پایـــان دوره پیش دانشگاهی از سوی وزارت مذکور صادر گردد.