نتایج آزمون

عزیزانی که در آزمونهای ALES,KPDS آبان ماه شرکت نموده اند میتوانند از سایت زیر با وارد نمودن 

 T.C numarasi و کد امنیتی که سایت در اختیارتان قرار میدهد, نتیجه را دنبال نمایند.  

نتایج 2 الی 3 هفته بعد آزمون مشخص می گردد.  

http://sonuc.osym.gov.tr