مدارک لازمه برای پذیرش در دانشگاه های ترکیه در سال 2009-2010
متقاضیان گرامی :

 با توجه به تغییرات عمده و دوره ای در سیستم آموزش عالی و استاندارد سازی آن با سیستم های آموزش جهانی شرایط اخذ پذیرش در هر نیمسال تحصیلی در دانشگاههای ترکیه متغیر می باشد لذا از ارائه مطالب کلی و جزئی در این رابطه معذور خواهیم بود. لازم به ذکر است در این رابطه ارائه جوابهای کلی و تضمین اخذ پذیرش از سوی هر موسسه ای نشان دهنده دید کاملا تجاری آن موسسه می باشد و موسسه کاوشگران با به روز کردن این اطلاعات در هر ترم سعی در ارائه مطالب حقیقی خواهد نمود.

آخرین اطلاعات به روز شده اکثرا یکماه مانده به ثبت نام دانشگاهها قابل دسترسی می باشد. برای این امر مشاهده مکرر سایت و یا وبلاگ موسسه از خردادماه برای ترم مهرماه و از آذرماه برای ترم بهمن مراجعه نمایند. به عنوان مثال شرایط مورد نیاز برای اخذ پذیرش در برخی از دانشگاههای ترکیه در ترم قبل مهر ماه ۸۸ به قرار زیر می باشد:

۱- دانشگاه اژه : جهت دوره فوق لیسانس  و دکترا ی تخصصی داشتن مدرک آلس با شرط فقط شرکت در آزمون، TOMER با حداقل نمره ۶۰ از ۱۰۰ الزامی بود. لازم به ذکر است که در امتیاز دهی کلی به داوطلب، مصاحبه ۲۵٪ نمره و آلس ۵۰٪ نمره و شرط معدل ۲۵٪  نمره کلی از ۱۰۰ را شامل می شود که برای پذیرش در مقطع دکترا حداقل مجموع این نمرات ۶۵ و برای مقطع فوق لیسانس ۶۰ بود.

۲- دانشگاه کارادنیز : جهت دوره فوق لیسانس  و دکترا ی تخصصی داشتن مدرک آلس با شرط فقط شرکت در آزمون، TOMER با حداقل نمره orta-b الزامی بود. لازم به ذکر است که برای پذیرش در مقطع دکترا داشتن مدرک انگلیسی مورد نیاز است(toefl ibt 55-ielts5.5- kpds 60-uds 60)  و متقاضیان مقطع فوق لیسانس نیز برای شروع کلاسها نیاز به مدرک انگلیسی دارند در صورت عدم داشتن این مدرک به مدت یک الی دو ترم در کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی که توسط دانشگاه برگزار می شود شرکت خواهند کرد. نکته حائز اهمیت در ترم قبل برای متقاضیان مقطع دکترا ، الزامی بودن داشتن مدرک زبان انگلیسی برای ثبت نام اولیه بود.از آنجایی که این قانون در شهریور ماه ۸۸ به تصویب رسید از این رو هیچ متقاضی در مقطع دکترا موفق به اخذ پذیرش نهایی نگردید.

ملاحظه می گردد که شرایط متغیر حاکم بر قوانین جاری در آموزش عالی ترکیه اخذ پذیرش نهایی را به طور تضمینی مهیا نمی کند، لذا با آگاهی از شرایط هر ترم  این موسسه اقدام به راهنمایی متقاضیان می نماید.