اطلاعیه لیست دانشگاهای مورد تایید ترکیه

تمامی دانشگاههای سراسری(ملی)

تمامی دانشگاههای غیر انتفاعی مورد تائید وزارت علوم

تمامی دانشگاههای آزاد اسلامی

تمامی دانشگاههای پیام نور ( حضوری)

تمامی دانشگاههای علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی و ...)

نکته:به جز دانشگاههای آموزش مجازی یا غیر حضوری تمامی دانشگاههای تحصیلی در داخل ایران مورد تائید وزارت علوم ترکیه می باشد. 

 

نکته: بدلیل سوالات متعدد در خصوص مدارک مجازی لازم بذکر است که این دانشگاهها در لیست تاییده کشور ترکیه نمی باشند. اما عزیزان فارغ التحصیل در این نوع دانشگاهها میتوانند درخواستی مبنی بر بررسی مدرکشان به وزارت علوم ترکیه ارسال نمایند.  این درخواستنامه طی کمسیونی به آدرس شخص ارسال می گردد.  

موسسه قادر به انجام این مراحل نیز می باشد.