اطلاعیه دانشجو مشروط (Özel Öğrenci)

متقاضیانی که قصد دانشجو مشروط (Özel Öğrenci) در دانشگاههای ترکیه را دارند میتوانند مدارک خود را از اول بهمن ۸۸ ارائه نمایند.

 

این دسته از عزیزان می بایست دانشگاه یا دانشگاههای مورد نظر جهت ثبت نام را ذکر نمایند.  

 

دانشجوی مشروط: به دانشجویانی گفته می شود که بدلیل ناقص بودن مدارک نمیتوانند دانشجوی رسمی در دانشگاههای ترکیه گردند. این نوع دانشجویان میتوانند چندین درس را بدون داشتن مدارک کامل، در دانشگاه مدنظر خود در ترکیه اخذ نمایند و در ترمهای بعدی به هنگام تثبیت و اخذ پذیرش نهایی، این واحدهای درسی را تطبیق و پاس شده به حساب آورند. یعنی از تعداد کل واحدهای دوره، کسر میگردد. لازم بذکر است که به این دسته دانشجویان خوابگاه نیز تعلق میگیرد.