جزئیات کامل قانون حذف آزمون سراسری برای ورود متقاضیان

قانون حذف آزمون(YÖS) ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ترکیه برای دانشجویان خارجی، در تاریخ 21 ژانویه 2010 تصویب گردید و به این ترتیب اتباع خارجی می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی سراسری، رأسا نسبت به مراجعه به دانشگاههای ترکیه اقدام کنند.

به دنبال حذف آزمون (YÖS) ورود به دانشگاهها برای اتباع خارجی، سازمان آموزش عالی ترکیه شرایط خاصی را برای ورود این دانشجویان وضع کرد که جزئیات آن به صورت اختصاصی و برای اولین بار در سایت ترکیه می آید:

الف- به دنبال حذف آزمون ورودی برای اتباع خارجی، امکان تحصیل این افراد در کلیه دانشگاههای ترکیه با تأیید دانشگاه مقصد فراهم می شود.
 ب- دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ترکیه که خواهان پذیرش دانشجویان خارجی هستند با توجه به سهمیه مورد نظر که از طرف خود دانشگاهها پیشنهاد و به تأیید مرکز پذیرش دانشجویان و نیز سازمان آموزش عالی رسیده و در دفترچه مخصوص انتشار می یابد می توانند رأسا اقدام به پذیرش دانشجو نمایند. تقویم مربوط به پذیرش دانشجویان از سوی مرکز پذیرش دانشجویان انتشار خواهد یافت.
ج- به موجب قانون حذف امتحان سراسری برای اتباع خارجی متقاضی تحصیل در ترکیه، دانشگاهها بر اساس ظرفیت می توانند در مراحل پیش لیسانس (دوساله)، لیسانس، نیمه اول و دوم، آموزش از راه دور و آموزش باز اقدام به پذیرش دانشجو نمایند.
د- نمرات قبولی در مقطع دبیرستان در کشورهای خارجی و مبداء مشمول زمان نمی شود و به طور دائم مورد پذیرش است اما در صورتی که دانشگاهی قانونی مبنی بر لزوم قبولی متقاضیان خارجی در کنکورهای کشورهای خود داشته باشد قبولی در آن امتحانات تا دو سال اعتبار خواهد داشت.
ه- حداقل و حداکثر شهریه قابل اخذ از این دانشجویان در دانشگاههای دولتی و خصوصی از سوی هیأت وزیران تصویب شده و دانشگاهها مبالغ تنها مجاز به اخذ مبالغ بین حداقل و حداکثر شهریه را خواهند داشت.
و- در صورتی که ظرفیت یک رشته برای اتباع خارجی خالی بماند یا دانشگاهی در رشته ای خاص خواهان ظرفیت برای دانشجویان خارجی نباشد، ظرفیت خالی قابل انتقال به سایر رشته ها خواهد بود.

شرایط متقاضیان:
 1- متقاضیان باید دانش آموز سال آخر دبیرستان یا فارغ التحصیل دبیرستان باشند.
 2- متقاضیان باید جزء اتباع خارجی باشند.
 3- در صورتی که یک متقاضی در بدو تولد تبعه ترکیه بوده و با گواهی وزارت کشور ترکیه از تابعیت این کشور خارج شده باشند باید برگه های مورد نظر را از وزارت کشور اخذ و ارائه نماید.
 4- اتباع جمهوری ترکیه یا جمهوری ترک قبرس شمالی که دوره دبیرستان را به طور کامل در خارج از کشورهای فوق به اتمام رسانده باشند حق برخورداری از این قانون را دارا می باشند.

شرایط دانشگاهها برای پذیرش اتباع خارجی
الف- دانشگاههای متقاضی پذیرش دانشجوی خارجی باید شیوه نامه پذیرش را سازمان آموزش عالی ترکیه ارائه دهند. این شیوه نامه باید به تأیید سنای دانشگاه رسیده باشد. دانشگاهها می توانند متقاضیان را بر اساس شرایط زیر پذیرش کنند: "قبولی در کنکور کشورهای خارجی، قبولی در آزمونهای ملی کشورهای مبداء، میانگین نمرات دوره دبیرستان، آزمون داخلی دانشگاههای خواهان دانشجوی خارجی یا سایر شرایطی که از طرف دانشگاهها معین می گردد"
ب- دانشگاهها می توانند برای تضمین امکان مادی تحصیل دانشجویان خارجی و توانایی این افراد برای پرداخت شهریه تضمینات لازم را بگیرند.
ج- با توجه به آنکه دانشجویان خارجی در ترکیه ملزم به اخذ ویزای تحصیلی می باشند دانشگاهها باید برگه پذیرش برای این دانشجویان صادر نمایند.
 د- برای آنکه امکان انتخاب دانشگاههای ترکیه از سوی متقاضیان خارجی وجود داشته باشد، امکان چاپ کاتالوگ و بروشور معرفی دانشگاهها فراهم شده، دانشگاهها در نمایشگاههای آموزشی در خارج از کشور شرکت نمایند و امکان ایجاد ادارات دانشجویان خارجی در دانشگاهها فراهم گردد.
 ه- دانشگاهها بایستی تقویم مربوط به پذیرش دانشجویان خارجی و تقویم آموزشی را مشخص کرده و این تقاویم را به ریاست سازمان آموزش عالی ترکیه اعلام دارند.
 و- مؤسسات آموزش عالی حق دارند سطح زبان ترکی متقاضیان و سایر شرایط را بررسی کنند. 

 این متن صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر می شود و ارزش حقوقی دیگری ندارد
 با آرزوی موفقیت برای تمامی متقاضیان تحصیل در ترکیه – سایت ترکیه