اقرار نامه ترکی برای اخذ تخفیف

به اطلاع آن دسته از دوستانی که نیاز به اقرار نامه ترکی دارند، اقدام به گرفتن اقرارنامه از خود کشور ترکیه  می نماییم.

 برای هماهنگی و تهیه این برگه با شماره های زیر در تماس باشید

00905072104253    00902124724957