خدمات جدید

متقاضیان موسسه ما از این پس میتوانند برای کورس های زبان انگلیسی و فرانسوی در کانادا و آمریکا از طریق ما اقدام کنند. پذیرش تضمینی در کالج و کورسهای زبان، متناسب با بودجه شما پیشنهاد دوره میدهیم.

جهت اطلاع از شرایط کلی کلیک کنید.