دانشگاههای ترکیه برای گرفتن دانشجو از مقطع متوسطه هر یک به دو صورت عمل میکنند. بعضی ها بر اساس معدل دوره متوسطه و برخی بر اساس آزمون ورودی خویش. اکثرا این آزمون شامل سوالات ریاضی و تست هوش هستند. دانشگاهها هر سال یکبار دانشجو اخذ میکنند و نحوه و شرایط خود را از فروردین هر سال به تناسب سیاست داخلی خود دانشگاهها اعلام میکنند. به محض اعلان هم ما روی سایت و وبلاگ مان منعکس میکنیم. همچنین عزیزان میتوانند برای کسب کتابهای آموزشی و نمونه سوالات آزمونهای ورودی YÖS با شماره زیر تماس و آنها را تهیه کنند.   مسئول جزوات: آقای انصاری 09192791902

در صورت داشتن هرگونه سوالی با شماره دفتر ترکیه موسسه و یا ایمیل موسسه تماس حاصل فرمایند. ساعات تماس: 16-20

 09147756881    00905072104253   00902124724957   tomer.turkey@gmail.com     


عزیزانی که در تماس خارج از کشور با مشکل مواجه میشوند به شکل زیر عمل کنند. این همان تماس بین المللی ارزان قیمتی است که شرکتها در ایران به فروش می رسانند.

0020905072104253


داوطلبان در انتخاب تعداد دانشگاههای مدنظر خود جهت شرکت در آزمون ورودی و یا ارزیابی بر اساس معدل مختار بوده و میتوانند به تعداد دلخواه به هر دانشگاه مستقل از طریق موسسه ما اقدام کنند.


نحوه پذیرش: 1- بر اساس معدل 2- دیپلم و پیش دانشگاهی بر اساس آزمون


زمان اقدام اکثر دانشگاهها برای ترم مهر 93 به اتمام رسیده است. اما احتمال اینکه برخی دانشگاهها مجددا اعلام تکمیل طرفیت کنند کم هم که باشد وجود دارد. از اینرو در این صفحه، دانشگاهها به محض اعلام تکمیل ظرفیت منعکس خواهیم نمود.


دانشگاه آنکارا- شهر آنکارا(مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 فروردین الی 3 اردیبهشت ماه 94

زمان آزمون: 10 خردادماه 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 620000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگران

4- ترجمه ترکی یا انگلیسی مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریز نمرات هر کدام


دانشگاه قفقاز- شهر آنکارا(مورد تایید وزارت علوم)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 7 اردیبشهت 94

زمان آزمون:27 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 550000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگران


دانشگاه 19 مایس- شهر سامسون(مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 7 اردیبشهت 94

زمان آزمون:27 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 580000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگران


دانشگاه 18 مارس- شهر چاناک قلعه(مورد تایید وزارت علوم)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 26 فروردین ماه 94

زمان آزمون:20 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 500000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگراندانشگاه تکنیک اولدوز - شهر استانبول (مورد تایید وزارت علوم)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 9 فروردین ماه 94

زمان آزمون:13 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 450000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگران


دانشگاه عثمان قاضی- شهر اسکی شهر(مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 25 فروردین ماه 94

زمان آزمون: 20 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 550000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگراندانشگاه آکدنیز- شهر آنتالیا (مورد تایید وزارت علوم)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 23 فروردین ماه 94

زمان آزمون:12 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 570000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگراندانشگاه چکوراوا- شهر آدانا(مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 24 فروردین ماه 94

زمان آزمون:13 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 620000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگراندانشگاه تکنیک کارادنیز- شهر ترابزوان(مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 16 فروردین ماه 94

زمان آزمون:12 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 570000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگراندانشگاه استانبول- شهر استانبول (مورد تایید وزارت علوم و بهداشت)- یکی از مراکز آزمون تهران است

اساس پذیرش:  آزمون ورودی

زمان ثبت نام در آزمون: 1 اسفندماه 93 الی 31 فروردین ماه 94

زمان آزمون:26 اردیبهشت 94

عزیزان جهت ثبت نام بایستی مدارک زیر را به ما ایمیل کنند  tomer.turkey@gmail.com

 1- صفحه اول پاسپورت و یا ترجمه کارت ملی

 2- عکس

3- فیش واریزی 750000 تومان به حساب 1904224/01 بانک ملت به نام موسسه کاوشگران


اطلاعیه دانشگاه های دیگر به محض اعلان، در این صفحه و نیز سایت موسسه منعکس خواهد گردید